Login to the system or Register
Who is who   |   Services   |   Contact            
  A-B
  Agricultural
Album
Archaeology
Architecture

Art
Catalogs
Religious art
History
Others


Bibliography
Bilingual
Biography
Books in Foreign Languages
Business
  C-D
  Children
Early readers
History
Novel
Legends
Tales
Stories & Short Stories
Poetry
Others


Cultural

Dictionaries & Methods
Albanian language dictionaries
Bi-Lingual dictionaries
Encyclopedic dictionaries
Methods for learning Albanian language
Methods for learning foreign language
Terms dictionaries
Others

Documentary
  E-L
  Educations
Economics & Finance
Encyclopaedias
Ethnography
Folklore
Food & Wine
Geography
History
Law
Life Style
Linguistic

Literature
Comedy
Drama
Essays
Humor & satire
Novel
Poem
Poetry
Studies
Series work
Stories & Short Stories
Others

  M-S
  Media
Medicine & Health
Memories
Monography
Music
Mythology
Philosophy
Photography
Politics
Publicistics
Psycologhy
Religion

Society
Anthropology
Sociology
Others


Sport
Statistics
  T-Z
  Technical & Natural
Text books
Travel &Tourism

Young adults
History
Music & Art
Novel
Poetry
Science
Others


Others
  Albanian Movies
  Artistic / Artistik
Children / Femije
Documentary / Dokumentare
Humor / Humor
Touristic / Turistike
Others / Te tjera
  Albanian Music
  Classic / Klasike
Children Songs / Kenge per femije
Folk / Popullore
Popullore te perpunuara
Pop / Kenge te lehta
Rap / Rep
Rock / Rock
Others / Te tjera
Books > monthly list - * Please login at the top of the page or Become a Member to view all the latest titles.
  Publishing House
  Author
  ISBN
  Title View full titles
  Genre
  Date
  Dim.
  Pg.
 
  Dita Print 
Ndoj, Gjet  
  9789928229175
  Arkivat shqiptare
  History
  2 / 2018
  24
  432
  Reklama 
Zejnati, Novruz  
  9789928440327
 
Gjeneral Esad Toptani: të thë...
  History
  2 / 2018
  21
  164
  “Naimi” 
Azizi-Haluci, Alta  
  9789928234193
 
Miti i urbanizmit në letërsi:...
  Literature Study
  2 / 2018
  24
  310
  Botimet Barleti 
Kalaja, Florjan  
  9789928238511
  Dilema kushtetuese II
  Law
  2 / 2018
  24
  522
  “Naimi” 
Pozhari, Xhevdet  
  9789928234216
  Ankth
  Literature
  2 / 2018
  18
  112
  Shoqata e Shkrimtareve dhe Artistëve Shqiptarë në Suedi 
Ibrahimi, Hysen  
  9789187767210
 
Vepra 2 (Arsimi shqip në Sued...
  History
  2 / 2018
  24
  475
  Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës  
 
  9789951615792
 
Poetët akademikë: antologji e...
  Literature
  2 / 2018
  23
  287
  Meshari  
Tahiri, Bedri  
  9789951734639
 
Lufta e Drenicës sipas rrëfim...
  History
  2 / 2018
  21
  188
  Logos-A 
Nazarko, Nuredin  
  9789989586866
  E nesërmja dje dhe sot
  Autobiography
  2 / 2018
  21
  86
  Ilar 
Dede, Alqiviadh  
  9789928178985
 
Vunoi i këngës dhe i trimëris...
  Ethnography
  2 / 2018
  21
  564
  Kolegji Universitar ''Biznesi'' 
Hoxha, Resmi  
  9789951561471
 
Aspekte teoriko-praktike të e...
  Law
  2 / 2018
  25
  363
  Tringa Design 
Ademi, Elmaz  
  9786082110189
  Dëshmi për historinë
  History
  2 / 2018
  21
  488
  Kuvendi 
 
  9789928441232
 
Gjergj Kastrioti Skënderbeu S...
  History
  2 / 2018
  30
  132
  Studentski servis 
Stoimenovski, Kosta  
  9786084777113
 
Zarobena, namesto preporodena...
  Law
  2 / 2018
  21
  264
  Kultura 
Stojcevska-Antik, Vera  
  9789989329388
  Traen izvornik
  Literature
  2 / 2018
  20
  173
  Studentski servis 
Stoimenovski, Kosta  
  9786084777083
 
Varšavski godini : (1986-1990...
  Politic
  2 / 2018
  21
  204
  Privaten print 
Popovski, Živko  
  9786084838005
 
Na Skopje, so ljubov! : arhit...
  Architecture
  2 / 2018
  21
  272
  Atunis 
Istrefi, Asllan  
  9789951741255
 
Bislim Kadri Bajgora (1900-19...
  History
  2 / 2018
  21
  297
  Akademia e Shkencave e Shqipërisë 
 
  9789928237064
 
Veshje popullore shqiptare Vo...
  Ethno-folklore
  2 / 2018
  30
  286
  Studentski servis 
Stoimenovski, Kosta  
  9786084777090
  Krivo nasadena demokratija
  Politic
  2 / 2018
  21
  320
  Studentski servis 
Stoimenovski, Kosta  
  9786084777106
 
Krivo nasadena makedonska dem...
  Politic
  2 / 2018
  21
  208
  Menora 
Georgievski, Georgi  
  9786082003566
  Skršeno nebo
  Literature
  2 / 2018
  21
  189
  Menora 
Dabeski, Petko  
  9786082003559
 
Ogledi za nekonvencionalnite ...
  Literature
  2 / 2018
  21
  195
  Državen arhiv na Republika Makedonija 
 
 
 
Vesnikot "Makedonija" : (1905...
  History
  3 / 2018
  24
  580
  Državen arhiv na Republika Makedonija 
 
  9786084745723
 
Zapisnici od sednicite na Mak...
  History
  3 / 2018
  24
  348
  Državen arhiv na Republika Makedonija 
Žežov, Nikola  
  9786084745730
 
Panco Mihajlov - Cavdar : (18...
  History
  3 / 2018
  24
  278
  Menora 
Gorgevski, Goko  
  9786082003580
 
Devterokanonski knigi/Hard co...
  Literature
  3 / 2018
  25
  201
  Državen arhiv na Republika Makedonija 
 
  9786084745259
 
Registri na regruti i voeni o...
  History
  3 / 2018
  33
  908
  NU Muzej na sovremena umetnost 
Anastasov, Rodoljub  
  9789989199301
 
Catalogue raisoné : NU Muzej ...
  Art
  3 / 2018
  30
  217
  Ikon 
Adžievski, Ilija  
  9789989921193
  Mojot pat vo umetnosta
  Art
  3 / 2018
  27
  140
  Calamus 
Korunovski, Sašo Dimitrova, Elizabeta  
  9786084646006
 
Painting and architecture in ...
  Art
  3 / 2018
  21
  145
  Matica 
Balabanov, Kosta  
  9786081002386
 
Skopje i Starata skopska carš...
  Guide-book
  3 / 2018
  17
  192
  Matica 
Manev, Kole  
  9786081003956
 
Scenarija zošto da ne? Kako e...
  Literature
  3 / 2018
  24
  428
  Državen arhiv na Republika Makedonija 
 
  9786084745204
 
Dokumenti isprateni od Todor ...
  History
  3 / 2018
  30
  47
  Makedonska akademija na naukite i umetnostite 
 
  9786082030555
 
"Segašnost" kako lingvisticki...
  Linguistic
  3 / 2018
  24
  220
  Makedonska akademija na naukite i umetnostite 
 
  9786082030715
 
Perifrasticni konstrukcii so ...
  Linguistic
  3 / 2018
  24
  175
  Makedonska akademija na naukite i umetnostite 
 
  9786082031286
 
Subjunktiv so poseben osvrt n...
  Linguistic
  3 / 2018
  24
  233
  Kalamus 
Maneva, Elica  
  9786084646075
 
Inventaria archaeologica pers...
  Archaeology
  3 / 2018
  28
  180
  Kalamus 
Gerasimovska, Dafina  
  9786084646020
 
Osnovi na antickata arhitektu...
  Architecture
  3 / 2018
  30
  181
  Qendra e Studimeve Albanologjike/ Botimet Jozef 
Topalli, Kolec  
  9789928241337
 
Fjalor etimologjik i gjuhës s...
 
  3 / 2018
  25
  1984
  “Naimi” 
Alushani, Nesim  
  9789928234209
 
Alushanët e Gjerbësit: jetësh...
  History
  2 / 2018
  24
  312
  NU Nacionalna galerija na Makedonija  
 
  9786082570211
 
Borko Lazeski : 100 godini od...
  Art
  3 / 2018
  24
  157
  Instituti për Hulumtimin e Krimeve të Luftës  
Ramosaj, Fetnete   
  9789951894807 
 
Kundër harresës: gjenocidi i ...
  History
  2 / 2018
  22
  338
  Shoqata e krijuesve letrarë ''Penat e Dushkajës'' 
Sokoli, Gjokë  
  9789951893190
 
Aspekti juridiko-penal i gjen...
  Law
  2 / 2018
  21
  146
  Makedonsko naucno društvo = Bitola 
Glavince, Nikola  
  9786084616863
 
Borislav Traikovski : (jubile...
  Art
  3 / 2018
  30
  237
 
 
For Individuals
Partners
Who is who
Become a member
How to use
Terms and conditions
For Companies
Cfare perfitoni
Si mund tju ndihmojme
Hapesirat Ekstra
Terms and conditions
Follow us on:
You can pay through:
Copyright © 2013 BOTIMPEX. All Rights Reserved. Created by IMPULS